Импресум

Издавач: КАПКА ДОО Скопје
E-mail: contact@arno.mk

Директор и главен уредник: Бранко Прља
Заменик на главниот уредник: Владимир Карер

Новинари:
Снежана Василевска
Тимурленк Чековиќ
Билјана Николовска-Прља

Веб развој: Владимир Карер
Веб дизајн: Бранко Прља