Blade Runner 2019

Дејствието во Blade Runner се случува во ноември 2019 година, но колку овој филм добро ја…

Големите идеи за 2019

Во доцниот XIX век истовремено се развивале три големи платформи на идеи: електрицитетот, телефонот и машината…