Хемиско рециклирање

Рециклирањето е комплексна работа. Не се работи само за систем за селекција и почитување на истиот…

Носам пластична облека, а можеби сум пластичен и јас

Кон средината на минатиот век пластиката била чудотворен изум кој ја сменил индустријата и секојдневниот живот…