Пластична облека

На постарите од четвртата деценија им е позната песната „Пластика“ од Идоли во која има еден…