Водород се роди!

Откриен во 1766 година, водородот е елемент кој ја „раѓа“ водата во формулата позната на секој…