3Д печатено срце

3Д принтањето веќе донесе целосна револуција во начинот на кој се применува, од печатење на цели…