r/place – уметност, пиксели, моќта на интернетот и границите на онлајн здружувањето

r/place на Редит (Reddit) е виртуелно место каде речиси 3 милиони луѓе (со околу пола милион…

Македонска заедница на reddit r/mkd/

Што е reddit? Ако досега не сте живееле на некое недостапно место каде што нема интернет,…