Периодниот систем слави 150 години!

Познато е дека од елементите кои постојат во периодниот систем, само хелиумот може да се создаде…