Жив интернет!?

Знаете дека живиот свет се дели на растенија и животни, нели? Точно, но тука се и…