LOL – Little Old Ladies!?

Пред LOL да стане општата кратенка за изразување на смеење со помош на текст, LOL значеше…