Цената на здравјето?!

Во моето маало (а верувам и во многу други во градот Скопје), во близина на основно…