И по Точка… три точки? 20-годишнина на Култ(ур)ниот Центар Точка!

Културниот (и култен) Центар Точка беше отворен во Скопје на 29.05.2002 година, пред точно 20 години.…

Скопје како механичко чудовиште!

Во еден град како Скопје, невозможно е човекот да не се почувствува како дел од една…