Скопје како механичко чудовиште!

Во еден град како Скопје, невозможно е човекот да не се почувствува како дел од една…