Вселената е лажна!

После идејата дека формата на Земјата е лажна и дека посетата на Месечината е лажирана, од…