Безжична струја!?

Никола Тесла работел на безжичниот пренос на енергија и е таткото на радиото (извини макарони, пардон…