Што кријат длабоките океани?

Иако се огромни, во океаните живее само 2% од целата биомаса, а 90% од тоа е…