Стрипот како реалност

Што претставуваше порано, а што претставува стрипот денес? Колку работите се сменети со новите технологии и…