Изуми: леќа

750 г. пне. „Мацо каракацо, кај си била, што си правела. Беше кај кумот на гости?…