Имаш ли грб?

Се знае дека грбот е значајна работа, особено во позаостанатите краишта на светот (да не речеме…