Машина за соништа!

Некои луѓе зимно време сакаат да заспијат со звукот на „термо печката“ која ја загрева собата…