Отсега arno.mk можете да го читате и на Telegram

Вашиот омилен портал arno.mk кој ви пренесува вести и мислења од светот на науката, технологијата, уметноста,…

Сликање на екран!

Сликањето е посебна вештина која бара познавања не само од сликарските техники, туку и на материјалите…