Испуштањето на стакленички гасови во 2020 година беше најниско во последните 30 години!

Во 2020 година, јаглерод диоксидот беше најголемиот извор на емисии на стакленички гасови во САД, околу 80%. Останатите 20% беа од други стакленички гасови како што се метан и азотен оксид.

Голем дел од намалувањето се должеше на пандемијата и помалку користење возила за транспорт.

Во САД, најголемиот извор на испуштање јаглерод диоксид беше од транспортот. Транспортниот сектор вклучува движење на луѓе или стоки со возила како што се патнички автомобили, камиони и мотоцикли или со авиони, бродови, железници или системи за јавен масовен транспорт.

Согорувањето на фосилните горива како што се бензинот или дизелот сочинува околу една третина од сите емисии на јаглерод во САД и околу една четвртина од емисиите на стакленички гасови во САД.

Во последните 30 години, емисиите на јаглерод диоксид од транспортниот сектор имаа постојано зголемување, и покрај тоа што новите технологии ги намалуваат просечните емисии за возилата. Потоа настана пандемијата.

Емисиите на јаглерод од транспортот се намалија за 15% помеѓу 2019 и 2020 година.

Емисии на јаглерод диоксид поврзани со енергија по сектори во милиони метрички тони

Пандемијата влијаеше на светската економија, енергетските пазари и емисиите на CO2 поврзани со енергијата. Напорите за намалување на ширењето на вирусот предизвикаа намалување на патувањата и зголемување на работата од дома. Како резултат на тоа, американските испуштања на гасови поврзани со транспортот се намалија.

Од 1990 до 2019 година, емисиите на јаглерод диоксид во САД поврзани со транспортот се зголемија за 21%.

Но, во првата година од пандемијата, емисиите на јаглерод диоксид поврзани со транспортот паднаа уште повеќе за 15%.

Транспортниот сектор го добива најголемиот дел од својата енергија од согорувањето на нафтени производи. Употребата на фосилни горива во транспортот е главната причина поради која секторот е најголемиот извор на емисии на CO2 во САД. Повеќе од половина од сите транспортни емисии доаѓаат од согорувањето на бензин за автомобили и други патнички возила. Дизел горивото за камиони и авионското гориво за авиони се другите главни извори на емисија на CO2.

Прочитајте повеќе тука.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *